• Αναστάσιος Νικ. Αρβανίτης

  Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

                                                                                            

     Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Μηχανολογικού γραφείου Αναστάσιου Νικ. Αρβανίτη. Με μεγάλη μας χαρά σας παρουσιάζουμε τις παροχές που μπορούμε να σας προσφέρουμε έχοντας μεράκι και τεχνογνωσία πάνω σε θέματα ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.

     Μέλημα μας είναι να σας παρέχουμε υπεύθυνες και αξιόπιστες υπηρεσίες με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εσείς, είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας! Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής χρήσης κτιρίου στο σύνολο του γιατί αύτο έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζεται σημαντικά η ενεργειακή συμπεριφορά του.

      

  • Follow us:
  • Κατασκευή και Προώθηση Ιστοσελίδων :

 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

   Πιστοποιητικό Δ.Ε.Η. - Ηλεκτρολόγου

  Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας

  Ενεργειακό Πιστοποιητικό
  Εκδίδουμε το Ενεργειακό Πιστοποιητικό του ακινήτου σας από 65€ + ΦΠΑ. Τι είναι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ); Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ ή ενεργειακό πιστοποιητικό, είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) , στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει συστάσεις δια τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Το ενεργειακό πιστοποιητικό απαιτείται για τη μεταβίβαση ή νέα σύμβαση μίσθωσης όλων των κτιρίων συνολικής επιφανείας άνω των 50 τμ, είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επαγγελματική στέγη. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται στο μισθωτήριο, ενώ η ΔΟΥ δε θεωρεί το μισθωτήριο εάν δεν προσκομίζεται μαζί του ισχύον ενεργειακό πιστοποιητικό. Στις μεταβιβάσεις, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν και να επισυνάπτουν το ΠΕΑ στο συμβόλαιο μεταβίβασης.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού:
  • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη
  • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και Κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας Κτηματολογίου
  • Φύλλο συντήρησης λέβητα
  • Οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά>

  Προαιρετικά στοιχεία:
  • Κάτοψη ορόφου
  • Μελέτη θερμομόνωσης
  • Μελέτη θέρμανσης
  • Τοπογραφικό σχέδιο
  • Αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση)

  Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή να αποτυπώσουμε το ακίνητο σας.

  Έλεγχος Εγκυρότητας Ενεργειακού Πιστοποιητικού:
  Έλεγχος Εγκυρότητας Ενεργειακού Πιστοποιητικού: Είναι χρήσιμο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να γνωρίζουν οτι μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ είναι δυνατός ο έλεγχος της εγκυρότητας του ενεργειακού τους πιστοποιητικού. Μπορείτε να μεταβείτε στη σχετική σελίδα του Υπουργείου κάνοντας κλικ ΕΔΩ. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε, συμπληρώνοντας στα αντίστοιχα πεδία τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό ασφαλείας που εμφανίζονται πάνω δεξιά στη σελίδα του πιστοποιητικού.

   Πιστοποιητικό Δ.Ε.Η. - Ηλεκτρολόγου


  Νέα Υπέθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
  Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β'/844 της 16/5/2011, το παλιό Πιστοποιητικο ΔΕΗ - Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου αντικαθίσταται από νέο, βασισμένο στο καινούργιο και σίγουρα πιο ενημερωμένο πρότυπο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ΕΛ.Ο.Τ. HD-384. Η Pagro & Συνεργάτες Μηχανικοί, διαθέτει πολύπειρους Διπλωματούχους Μηχανικούς, οι οποίοι επισκέπτονται το ακίνητό σας, διεξάγουν μια σειρά μετρήσεων με πιστοποιημένο πολυόργανο και εντοπίζουν τα αδύνατα σημεία της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.

  Η νέα δήλωση αποτελείται από τα εξής :
  1) Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (κυρίως σώμα)
  2) Μονογραμμικό σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης
  3) Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρικού πίνακα
  4) Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
  5) Πρωτόκολλο ελέγχου
     α. κατά ΕΛ.Ο.Τ HD-384
     β. κατά Κ.Ε.Η.Ε.

  Πότε απαιτείται το νέο Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου
  Η νέα Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη απαιτείται στις εξής περιπτώσεις :
  • Για κατοικίες, όταν λήξει το χρονικό όριο των 14 χρόνων από την προηγούμενη υπεύθυνη δήλωση
  • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, όταν λήξει το χρονικό όριο των 7 χρόνων
  • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, όταν λήξει το χρονικό όριο των 2 χρόνων
  • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, όταν λήξει το χρονικό όριο του 1 έτους
  • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο(μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της     ηλεκτροδότησης, πριν την επανασύνδεση
  • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης
  • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες(πλημμύρες, σεισμός)
  • Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα(πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)
  • Μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων
  • Σε κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης(προσθήκη γραμμών, επαύξηση ισχύος κλπ)

  Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας


  Για την έκδοση Πιστ.Πυρ. ακολουθείται διαδικασία ανάλογα µε την περίπτωση
  Παράγοντες που καθορίζουν την διαδικασία
  •Η ηµεροµηνία έκδοσης Οικ.Αδείας.Σηµαντική ηµεροµηνία 17-2-1989
  •Η δραστηριότητα –Κατάστηµα µε η χωρίς καθισµένους πελάτες
  •Ο αριθµός των πελατών . Σηµαντικός αριθµός 50 πελάτες ( Υπολογίζεται µε βάση το εµβαδόν του χώρου των τραπεζοκαθισµάτων)

  Με βάση την Πυρ. ∆ιάταξη 8/97 & 8α/02
  Αφορά:
  •Καταστήµατα που παρέχουν υπηρεσίες
  •Καταστήµατα που διαθέτουν τρόφιµα που καταναλώνονται σε άλλους χώρους
  Προϋπόθεση :
  Οικοδοµική άδεια πριν από 17-2-89
  Σηµείωση:
  Κατατίθεται φάκελος και δεν γίνεται αυτοψία από την Πυροσβεστική , εκτός και αν προβλέπονται µόνιµα µέσα ή Πυρανίχνευση (Κοµµωτήρια , κρεοπωλεία, µικτά καταστήµατα τροφίµων , κάβα κ.λ.π.)

  Με βάση την Πυρ. ∆ιάταξη 3/81 & 3α/81 & 3β/83 & 3γ/95 & 3δ/95
  Αφορά:
  •Καταστήµατα που διαθέτουν τρόφιµα που καταναλώνονται εντός του καταστήµατος σε καθισµένους η περαστικούς πελάτες
  Προϋπόθεση :
  Οικοδοµική άδεια πριν από 17-2-89
  Σηµείωση:
  Κατατίθεται φάκελος µε µελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας µε βάση την 3/81 και µετά την έγκριση γίνεται αυτοψία. Όταν υπάρχει σύστηµα τοπικής εφαρµογής απαιτείται Υ/∆ Μηχανικού. (Εστιατόρια , καφετερίες, µπαρ, αναψυκτήρια, οβελιστήρια, µπουγατσατζίδικα κ.λ.π.)

  Με βάση το Π∆ 71/88 άρθρο 9
  Αφορά:
  •Καταστήµατα που παρέχουν υπηρεσίες
  •Καταστήµατα που διαθέτουν τρόφιµα που καταναλώνονται σε άλλους χώρους
  Προϋπόθεση :
  Οικοδοµική άδεια µετά από 17-2-89
  Σηµείωση:
  Κατατίθεται φάκελος µε τα δικαιολογητικά και δεν γίνεται αυτοψία από την Πυροσβεστική , εκτός και αν προβλέπονται µόνιµα µέσα ή Πυρανίχνευση. Σε περίπτωση πού δεν υπάρχει φάκελος στην πυροσβεστική καταθέτουµε θεωρηµένο ντίγραφο από την πολεοδοµία και εάν χρειαστεί συντάσσουµε ενεργητική µε βάση το αρθρο 9. (Κοµµωτήρια , κρεοπωλεία, µικτά καταστήµατα τροφίµων , κάβα κ.λ.π.)

  Με βάση το Π∆ 71/88 άρθρο 10
  Αφορά:
  •Καταστήµατα που διαθέτουν τρόφιµα που παρασκευάζονται εντός του καταστήµατος σε καθισµένους η περαστικούς πελάτες µε λιγότερα από 50 άτοµα ( Εµβαδόν Τραπεζοκαθισµάτων/ 1,10)
  Προϋπόθεση :
  Οικοδοµική άδεια µετά από τις 17-2-89
  Σηµείωση:
  Κατατίθεται φάκελος µε σχέδια και λαµβάνουµε µέτρα µε βάση την 3/81 και γίνεται υπόδειξη µέτρων µε αυτοψία. Εάν τα µέτρα που προτείνουµε επαρκούν δεν γίνεται αλλά αυτοψία και µας χορηγούν πιστοποιητικό. Εάν δεν επαρκούν τότε εφαρµόζουµε τα προτεινόµενα και ζητάµε ξανά αυτοψία. (Εστιατόρια , καφετερίες, µπαρ, αναψυκτήρια, οβελιστήρια, µπουγατσατζίδικα κ.λ.π.)

  Με βάση το Π∆ 71/88 άρθρο 10
  Αφορά:
  •Καταστήµατα που διαθέτουν τρόφιµα που παρασκευάζονται εντός του καταστήµατος σε καθισµένους η περαστικούς πελάτες µε περισσότερα από 50 άτοµα ( Εµβαδόν Τραπεζοκαθισµάτων/ 1,10)
  Προϋπόθεση :
  Οικοδοµική άδεια µετά από τις 17-2-89
  Σηµείωση:
  Απαιτείται αλλαγή χρήσης χώρου και σύνταξη παθητικής µε βάση το άρθρο 10 µέσω πολεοδοµίας και ενεργητικής µε βάση το άρθρο 10. (Εστιατόρια , καφετερίες, µπαρ, αναψυκτήρια, οβελιστήρια, µπουγατσατζίδικα κ.λ.π.)

 • Μηχανολογικές Μελέτες - ΚΕΝΑΚ

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών:

  • για την έκδοση οικοδομικών αδειών (μελέτες ενεργειακής απόδοσης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού - αερισμού, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, υδραυλικών εγκαταστάσεων, ανυψωτικών συστημάτων, καυσίμων αερίων, παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας).
  • για την παροχή σχεδίων εφαρμογής κατά την κατασκευή.
  • για τη λήψη πιστοποιητικού πυρασφαλείας.
  • για την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων, χώρων συνάθροισης κοινού, πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, πισίνες ξενοδοχείων κ.λ.π. και γενικότερα οποιοδήποτε επιχειρήσεων και βιομηχανικών μονάδων.
  • για την αδειοδότηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών.
  • για την μελέτη και διεκπεραίωση σύνδεσης με φυσικό αέριο σε υφιστάμενο κτίριο.

  Για την εκπόνηση των μελετών γίνεται χρήση των σχεδιαστικών και υπολογιστικών προγραμμάτων της 4Μ. Κάθε αλλαγή σε κανονισμούς, πρότυπα ή νομοθεσία, ενσωματώνεται άμεσα στις μελέτες. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων παρέχουμε υπηρεσίες επίβλεψης της κατασκευής

                                                                                                             
 • Εξοικονόμηση κατ' οίκον

  Το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

  Το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον αποτελεί μία δέσμη οικονομικών κινήτρων από το ΥΠΕΚΑ προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια του οικιακού τομέα. Με το πρόγραμμα επιδοτούνται σε ποσοστό έως και 70% εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών συνολικής δαπάνης εως 15.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ενδεικτικές εργασίες που επιδοτούνται είναι οι εξής:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (π.χ. πατζούρια, τέντες)
  • Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα
  • Εγκατάσταση ή αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης (π.χ. λέβητας φυσικού αερίου, αντλία θερμότητας)
  • Προσθήκη θερμομόνωσης

  Ποσοστό επιδότησης
  Το ποσοστό της επιδότησης εξαρτάται από το εισόδημα του ιδιοκτήτη, ως εξής:
  Ατομικό εισόδημα  ≤ 12.000 €    Ποσοστό επιδότησης 70%
  Ατομικό εισόδημα  ≤ 40.000 €    Ποσοστό επιδότησης 35%
  Ατομικό εισόδημα  ≤ 60.000 €    Ποσοστό επιδότησης 15%
  Οικογενειακό εισόδημα  ≤ 20.000 €   Ποσοστό επιδότησης 70%
  Οικογενειακό εισόδημα  ≤ 60.000 €   Ποσοστό επιδότησης 35%
  Οικογενειακό εισόδημα  ≤ 80.000 €   Ποσοστό επιδότησης 15%

  Το ποσό πέραν της επιδότησης μέχρι το ποσό των 15.000 € χορηγείται στον ιδιοκτήτη με 4/5/6ετές δάνειο, με επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31/12/2015. Προβλέπεται δυνατότητα λήψης δανείου με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, με δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβάρυνση, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του ιδιοκτήτη. Με την έγκριση της αίτησης παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού των εργασιών. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καθώς και πολυκατοικίες έπειτα από απόφαση της γενικής συνέλευσης. Δεν υφίσταται περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό ακινήτων που μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα ανά άτομο. Σημειώνεται οτι οι αμοιβή του γραφείου μας για την πλήρη διαδικασία ένταξης ακινήτου στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ' Οίκον επιδοτείται κατά 100% από το πρόγραμμα.

 • Τηλέφωνα: Κιν. 694 8585996 Σταθ. 2610 528187


  Χάρτης


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη


  Φόρμα Επικοινωνίας

                                                                 foxyform

  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη


  ΜΕΘΥΜΝΗΣ 10, ΠΑΤΡΑ
  Σταθερό: 2610 528187
  Κινητό: 6948585996
© 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ.

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694 8585996

.